Naše služby v oblasti projektovania

Zoznam poskytovaných služieb

Spoločnosť TIRU sa zaoberá kompletnými projekčnými a inžinierskymi službami v oblasti domových, obchodných, administratívnych a priemyselných elektroinštalácií.


Vypracujeme Vám kompletnú projektovú dokumentáciu v stupňoch:

  • štúdia s prevedením možnosti pripojenia na distribučnú sústavu,
  • projektová dokumentácia pre územné rozhodutie (DUR),
  • projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP),
  • realizačný projekt s výkazom výmer a rozpočtom (RP),
  • projekt skutočnéhoo vyhotovenia (PSV).

Naše služby v oblasti projektovania

Zameriavame sa najmä na oblasti:

VN rozvody VN prípojky
VN prekládky distribučných zariadení
Trafostanice 22/0,4 kV
Silnoprúdová elektroinštalácia Rodinné domy
Bytové domy
Administratívne objekty
Polyfunkčné objekty
Priemyselné objekty
Bleskozvody Pre všetky typy objektov
Návrh fotovoltaického systému
Rozvody distribučnej siete
Návrh verejného osvetlenia
Slaboprúdová elektroinštalácia Optické siete
Internetové rozvody
TV rozvody
Audio siete
Inteligentné elektroinštalácie KNX systém
Návrh a výpočet osvetlenia pre všetky typy objektov

V prípade potreby vieme sprostredkovať aj samotnú realizáciu a revíznu správu.

V prípade záujmu o vypracovanie projektu, alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Ing. Jakub Slávik, MSc.

+421 904 301 549
jakub.slavik@tiru.sk